Logo Shamaro kleurlogo zwarte tekst
Auteursrecht
Deze auteursrechtenverklaring is opgesteld en tevens van kracht vanaf 01 Mei 2021.
  1. Alle door ons gemaakte fotomaterialen, webdesign(s) en overige grafische materialen zijn met auteursrecht beschermd.
  1. In onze algemene voorwaarden lees je dat Shamaro ten aller tijden eigenaar blijft van de door ons gemaakte materialen mits we dit anders zijn overeengekomen. Het gebruik van onze materialen tegenoverstaand van derden is zonder onze toestemming niet toegestaan! Ook is een aanpassing aan de door ons gemaakte materialen zonder overleg hierin niet toegestaan. Wij zullen onze materialen ten aller tijden beschermen. 
  1. Nee! Je betaalt een factuur omdat Shamaro werkzaamheden voor jou of jouw bedrijf heeft verricht. Het materiaal wat voor jou of jouw bedrijf gemaakt is blijft ten aller tijden eigendom van Shamaro.
  1. Natuurlijk wel. Als wij bijvoorbeeld een logo hebben gemaakt dan mag je deze uiteraard gebruiken op je website, flyers etc. Uiteraard staan wij aanpassingen zonder overleg niet toe.
  1. Dit is niet vanzelfsprekend. Echter wanneer het jouw eigen wens is volledig eigenaar te zijn van een door ons gemaakt materiaal dan zal je hier ons in moeten informeren zodat we met elkaar de mogelijkheden kunnen bespreken.
  2. Houd er echter wel rekening mee dat hier een meerprijs aan verbonden zal zijn.
  3. Tevens zal er een specifieke overeenkomst worden afgesloten waarin staat beschreven hoe onze afspraken zijn gemaakt.
  1. Zie hiervoor het volgende filmpje:
 
Scroll naar boven